Wat is osteopathie?

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele (met de handen) behandelvorm die als doel heeft de mobiliteit binnen alle structuren binnen het lichaam te normaliseren. Dit zal als effect hebben op de doorbloeding, de activiteit van het zenuwstelsel en de trekkrachten tussen de verschillende structuren. Hierdoor kan het lichaam zijn zelfherstellend vermogen optimaal benutten. Daarbij zal de osteopaat alle structuren van het lichaam onderzoeken, dus niet alleen het houdings- en bewegingsapparaat, zoals een fysio/manueel therapeut, maar ook andere structuren zoals de viscera (ingewanden) en het cranium (schedel) enzovoorts. Het is een combinatie van manuele therapie, cranio-sacrale therapie en viscerale technieken. De osteopathie gaat ervan uit dat alle structuren in het lichaam invloed op elkaar hebben, dit is het uitgangspunt van een holistische denkwijze. Het kan dus zijn dat waar andere therapieën geen oplossing meer hebben voor uw klacht de osteopaat wel de oorzaak van de blijvende of terugkomende klacht kan vinden.

Behandeling

De aanpak van de behandeling kan variëren van heel subtiel tot vrij stevig, waarbij het menselijk lichaam altijd wordt gerespecteerd! Ogenschijnlijk werkt de Osteopaat alleen aan de buitenkant van het lichaam, maar in werkelijkheid worden ook de diepere weefsels behandeld. De patiënt ervaart hierdoor vaak een gevoel van warmte, tinteling of prikkeling. Bij forse blokkades in de rug, nek of bekken kan het nodig zijn deze blokkade te herstellen omdat het scheef bewegen van wervels, ribben en/of het bekken een druk op de zenuwbanen, bloed- en lymfevaten kan veroorzaken met als gevolg een verstoring van het evenwicht in het lichaam. Het eerste consult neemt 45 minuten in beslag. De duur van de vervolgbehandelingen varieert tussen de 40 en 45 minuten, afhankelijk van de reactie van uw lichaam op de behandeling. Het kan zijn dat 3 of 4 behandelingen volstaan om de klacht te verhelpen. Er wordt altijd na 3 á 4 behandelingen geëvalueerd of er een positieve reactie is. Is dit niet zo, dan wordt er met u besproken of verder behandelen zinvol is. Acute klachten volstaan meestal met 3 tot 5 behandelingen. Bij langdurige hardnekkige klachten zal volledig herstel langer op zich laten wachten en zijn er waarschijnlijk meerdere behandelingen nodig.