Osteopathie bij kinderen en baby's

Kinderen vragen speciale aandacht binnen zowel de geneeskunde als de osteopathie. Omdat kinderen volop in ontwikkeling zijn, zowel mentaal als fysiek, zijn vele aspecten in de behandeling van een kind anders dan bij een volwassene. Als er een probleem in één van de facetten van de ontwikkeling optreedt, heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind. Tijdens een osteopathische behandeling wordt door het kind bepaalt hoe het zich laat behandelen. Het is aan mij om het kind op een creatieve wijze te volgen en te behandelen.

Ik heb mijn opleiding Osteopathie bij Kinderen gevolgd bij Panta Rhei.

 

Klachten bij kinderen

Veelvoorkomende klachten waarvoor kinderen bij een osteopaat komen, zijn:

 • Huilbaby's
 • Obstipatie
 • Voorkeursligging
 • Afvlakking van de schedel
 • KISS
 • KIDD
 • Oor- en bijholteontsteking
 • Hoofd-, buikpijn
 • Scoliose
 • Heupklachten
 • Groeipijn
 • Slaapproblemen
 • Buik-, rug en gewrichtsklachten
 • Zindelijkheidsproblemen

Ook kinderen met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicaps en kinderen die herstellende zijn van een operatie kunnen gebaat zijn bij een osteopatische behandeling.

 

Huilbaby's, onrustige baby's en baby's met een voorkeursligging en/of vervorming van de schedel

Tijdens de zwangerschap of bij de geboorte kan er een bewegingsverlies ontstaan in de schedel of kunnen er blokkades ontstaan in de nek of rug. Hierdoor kan een baby onrustig worden of veel huilen. Blokkades in de schedelbasis kunnen ook voor geirriteerde zenuwen zorgen waardoor het darmstelsel over- of onderprikkelt raakt. Dit kan resulteren in darmkrampjes, winderigheid, obstipatie en reflux. Door lichte mobilisatie van de schedelbasis wordt de irritatie weggenomen en functioneert deze beter. Een voorkeursligging kan een afplatting van de schedel geven, maar andersom kan een vervorming van de schedel een voorkeursligging geven. Bewegingsverlies tussen de verschillende botstukken van de schedel kan leiden tot vervorming van het hoofd, een voorkeursliggingen en het onrustig worden van de baby. De beweegelijkheid van de nek en de wervelkolom zal zich aanpassen aan de beweegelijkheid van de schedel. Het onderzoek en de behandeling kunnen op de behandelbank of op schoot van de ouders worden uitgevoerd. Bewegingsbeperkingen worden dan met zachte technieken losgemaakt.

 

Oor- en bijholteontstekingen

Het steeds terugkeren van ontstekingen van de holtes zijn vaak een teken van drainageproblemen van het aangezicht, wat kan leiden tot keel- en luchtweginfecties. Deze klachten zijn te behandelen door mobilitaties van het aangezicht en het stimuleren van het immuunsysteem.

 

ADHD, ADD, dyslectie, dyscalculie, leer- en gedragsproblemen

Tijdens de zwangerschap, de bevalling of erna kunnen er blokkades ontstaan in het lichaam die het ontwikkelen van de hersenen en/of de communicatie tussen de verschillende hersendelen kunnen verstoren. Als er in het lichaam blokkades zitten, bijvoorbeeld in de schedel, rug of organen, komen er veel extra prikkels vrij. Bij het behandelen van deze blokkades (ik behandel niet de aandoening), verdwijnt een deel van de prikkels en ontstaat er een betere balans. Dit zorgt ervoor dat kinderen meer energie over hebben voor hun problemen en dat ze hier dus minder last van hebben.

 

Buik-, rug- en knieklachten

Het goed functioneren van de buikorganen is afhankelijk van een goede mobiliteit, doorbloeding en aansturing van de organen vanuit de rug en schedel. Op al deze facetten kan ingegrepen worden tijdens een osteopatische behandeling en de oorzaak van het probleem kan dan behandeld worden.

De rug is volop in ontwikkeling en klachten kunnen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind. De mobiliteit van bekken, benen en schedel zijn van invloed op de rug, evenals de schedel die ook klachten kan veroorzaken. De oorzaak van de klachten moet worden achterhaald om het evenwicht in het lichaam te herstellen, waardoor de klachten zullen verdwijnen.

De behandeling bij knieklachten kan bestaan uit het mobiliseren van de rug, het bekken, de voet, het onderbeen en/of de organen in de buik.